Zapewne wiele razy słyszeliśmy, że bycie geodeta to świetna fucha. Zapewne wiele osób właśnie dlatego poszło na studia geodezyjne. Jednak spora grupa z nich postanowiła zrezygnować po kilku miesiącach. Niestety nie każdy na geodetę się nadaje. Nie jest to banalne zajęcie. Trzeba mieć sporo „oleju w głowie”.

Nie wystarczy jedynie znać się na obliczeniach, ale również trzeba posiadać rozeznanie przestrzenne. Geograficznych aspektów tej dziedziny nie da się pominąć. Dodatkowo musimy również rozeznawać się w prawnych aspektach dotyczących m.in. klasyfikacji gruntów. Tak, więc czy to działając, jako geodeta w przedsiębiorstwach typu klasyfikacja gruntów czy na przykład w starostwie w dziale geodezja oleśnica musimy pamiętać, że początkowo musimy skończyć studia i mieć praktyki, bez których nie moglibyśmy zdobyć odpowiednich uprawnień. A geodezja związana jest nierozerwalnie z kartografią. Jeśli, więc mamy problemy z rysunkami technicznymi i nie jesteśmy zbyt dokładni i mamy mało cierpliwości lepiej zrezygnować z pretendowania na stanowisko geodety.
Grunt to odpowiednia klasyfikacja

Każda postać, która przeszła przez sito (szczegóły na tej stronie) kierunków licencjackich i magisterskich związanych z geografią dobrze wie, że przedmiot dotyczący gleb wcale nie jest tym najłatwiejszym. Wiadomo, że i tam zdarzają się proste kwestie, ale są również tematy dotyczące systematyki gleb, o której każdy student chce czym prędzej zapomnieć. Ale, jeżeli zależy nam na tym, by być geodetami, to klasyfikacja gruntów musi być przez nas opanowana perfekcyjnie.

geodezja

Autor: NOAA’s National Ocean Service
Źródło: http://www.flickr.com

Szczególnie, że ostatnio zmieniają się rozporządzenia związane z poszczególnymi klasami gleb. Jeżeli chodzi o klasyfikację gruntów z czysto geodezyjnego spojrzenia, to najważniejsze jest, to czy dany teren jest rolniczy czy może zostać przeznaczony pod budowę działki. Oczywiście geodeta musi też określić, czy budowanie na konkretnym terenie jest bezpieczne.

W tej kwestii jest ogrom problemów, zwłaszcza, kiedy zauważamy domy zbudowane na obszarze teras zalewowych. Terasy zalewowa nie powinny być zamieszkiwane. Jednak w dzisiejszych czasach pozwolenie na budowę można sobie w jakiś sposób załatwić w każdym miejscu. Ale niestety przyroda i tak zrobi swoje, wtedy zrozumiemy, że nie powinniśmy igrać z przyrodą, bo niepewny grunt dla domu, to straty naszego dobytku