W dzisiejszych czasach koligacja między działaniem właściwie dowolnej firmy czy przedsiębiorstwa a szybkością działania zaplecza komputerowego jest bardzo duża. Odnosi się to także do jakości takiego rodzaju zaplecza.

Internet

Autor: Patrick Bombaert
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli jest ono lepsze, tym przedsiębiorstwo ma możliwość pracowania lepiej, rosną perspektywy w funkcjonowaniu każdego elementu skomplikowanej machiny, co nie pozostaje bez wpływu na ilość realizowanych zleceń i widocznie rosną korzyści materialne przy odpowiednio zaprojektowanym zapleczu komputerowym. W dzisiejszych czasach bardzo duży związek dostrzec możemy pomiędzy jakością zarówno oprogramowania jak i sprzętem komputerowym a plusami będącymi wynikiem używania tego typu sprzętów. Widać to bardzo dobrze w każdej branży i gałęzi gospodarki, tak samo niewielkich firm jak i ogromnych korporacji.

Nieprzeciętne wymagania, jakimi zdają się być w dzisiejszych czasach potężne bazy danych wymagają zastosowania wieloprocesorowych systemów o przetwarzaniu symetrycznym, czyli świetne symmetric multiprocessing. System tego rodzaju daje możliwość przetwarzania dużo pokaźniejszej ilości danych, niż standardowe kiedyś jedno rdzeniowe komputery. W takiego typu architekturze istnieje możliwość przypisania każdemu procesorowi inną funkcję i innę zadanie do wykonania, przez co możemy rozłożyć zadania po równo na każdy procesor. Możliwe jest bowiem dzięki wspólnej dla wszystkich procesorów pamięci oraz magistrali.

Pisanie na klawiaturze

Autor: Rainer Stropek
Źródło: http://www.flickr.com

Niezmiernie istotną cechą symmetric multiprocesiing jest możliwość wykorzystania wielowątkowości przez programy komputerowe, dzięki czemu podzielenie obowiązków procesorów staje się o wiele sprawniejszy. Zwykle wydziela się dwa główne bezpośrednio połączone systemy równoległe, czyli symetryczny oraz asymetryczny. Te pierwsze, jak zostało wcześniej powiedziane dzielą pamięć oraz magistralę a także zegar. Symetryczna wieloprocesorowość uznawana jest obecnie za najbardziej powszechną formę budowania równoległych komputerów o przeznaczeniu ogólnym.

W przypadku systemów asymetrycznych, budują one hierarchię, w którym jeden procesor rozdziela dane, dzieląc je na inne procesory. Tego typu formę architektury wykorzystuje się w wyspecjalizowanych serwerach o przeznaczeniu specjalnym. Systemy symetryczne symmetric multiprocessing dają możliwość zwiększenia prędkości działania komputerów oraz dają nam także gwarancję większej odporności na usterki.