Radca prawny i jego zadania

Prawo to dziedzina niezwykle ważna w każdym państwie. Przy tym jednak dla większości „zwykłych” obywateli elementy związane z prawem są zbyt skomplikowane. Ponadto nie ma takiej osoby, która by umiała wszystkie przepisy prawne na pamięć, bowiem jest to niemożliwe. Zasadniczą cechą wyróżniającą prawników spośród zwykłych obywateli jest zdolność do posługiwania się przepisami prawnymi oraz ich właściwej interpretacji.

W wielkim gąszczu różnorodnych przepisów we wszystkich aspektach znaczną zdolnością jest już odnalezienie właściwego do okazji przepisu. Z tej przyczyny tak ważne i przydatne są kierunki prawnicze na uczelniach wyższych. Mają one za zadanie wykształcić fachowców w dziedzinie prawa w każdym jego ujęciu – prawo chemiczne. Z uczelni na najwyższym poziomie pochodzą radcowie prawni, adwokaci czy notariusze, spełniający swoje obowiązki najlepiej. W kwestii radcy prawnego, jego zakres obowiązków jest dość charakterystyczny.

Prawo

Autor: controlarms
Źródło: www.flickr.com

Radca prawny i jego powinności
Radcą prawnym może zostać osoba, która w pierwszej kolejności ukończyła wyższe studia na kierunku prawniczym. Jest to podstawowy warunek do ubiegania się o zgodę na pracę w zawodzie o charakterze związanym z prawem. W późniejszym czasie niezbędne jest zdanie właściwego egzaminu na radcę prawnego.

Chcesz czytać dalej wciągającą lekturę? Więc nic nie stoi na przeszkodzie – kontynuuj zawieszki na wódkę weselną na kolejnej witrynie.

Powinno się również odbyć praktykę w wyznaczonym wymiarze, by zdobyć niezbędne doświadczenie. Podstawową usługą oferowaną przez radców prawnych jest dawanie porad prawnych. Porad takich udziela się właściwie w każdym przypadku, który zawiera w sobie jakąś zawiłość prawną. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „radcowie prawni Wrocław” uzyskuje się informacje w kwestii lokalizacji kancelarii specjalistów w tym mieście i rodzaju usług przez nie świadczonych.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Radca a adwokat
Wiele osób zestawia profesję radcy prawnego z profesją adwokata. Zakresy ich powinności istotnie w dość dużym zakresie są takie same, lecz nie do końca. Jeszcze kilka lat wcześniej na przykład wyspecjalizowany radca prawny nie mógł zajmować się sprawami o tematyce rodzinnej, takimi jak przykładowo sprawy spadkowe czy rozwody, obecnie jednak wchodzi to w zakres jego powinności. Głowna różnica pomiędzy profesją radcy a obowiązkami adwokata oparta jest na tym, że adwokat adwokat broni swojego klienta w sądzie w sprawach karnych, do czego radca nie jest uprawniony.